De zorg voor de kinderen

In 1762 publiceerde de Franse filosoof Rousseau zijn boek Het sociale contract, waarin hij pleit voor gelijkheid van de burgers van een maatschappij. In zijn ideale wereld zijn echter some people more equal than others en moeten vrouwen zich passief en dienstbaar opstellen tegenover de actieve en ondernemende man. De vrouw hoeft weliswaar niet geheel ongeletterd te blijven, maar stelt haar intellect en levenservaring uitsluitend in dienst van haar echtgenoot. Uiteraard neemt zij ook geheel de zorg voor de door hem verwekte kinderen voor haar rekening.

Interessant te lezen dat twee eeuwen later ook NRC Handelsblad er blijkens het artikel `Niet te snel toegeven aan je oergevoel' (28 september) nog steeds van overtuigd is dat uitsluitend vrouwen kinderen krijgen en voor hen ook de volledige verantwoordelijkheid dragen. In het beste geval hebben ze thuis een man die zich ,,een erg betrokken vader'' betoont. Dat is anno 2005 een hele opluchting!

    • Thea Derks