De Geus: geen apart pensioen jongeren

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) ziet niets in veranderingen in het pensioenstelsel die jongeren meer zekerheid moeten geven over hun toekomstig pensioen.

De voorstellen, die los van elkaar zijn gedaan door topeconoom Coen Teulings en de nieuwe `jongerenvakbond' AVV, geven de bewindsman een ,,gevoel van beklemmende kortzichtigheid'', zo zei hij gisteren op een bijeenkomst van ABP, de pensioenverzekeraar (180 miljard vermogen) van ambtenaren en leraren.

De voorstellen voor een betere afbakening van de pensioenrechten van jongeren en ouderen komen erop neer dat alle werknemers van een geboortejaar samen hun voor hun pensioen sparen. Teulings vindt dat een generatiescheiding kan voorkomen dat jongeren afhaken bij collectieve pensioenen omdat zij een onevenredig groot deel van de rekening moeten betalen.

De werkgevers en vakbonden die samen ABP besturen liggen al enkele maanden onder vuur van een groep jongere ambtenaren die zich verzet tegen de verdeling van de kosten van het beëindigen van de VUT-regeling van 12 miljard euro. Bij de VUT-regeling betaalden jongere werknemers voor het vervroegd stoppen van ouderen. Het kabinet maakt deze regeling per 1 januari feitelijk onmogelijk. De kosten voor het staken van de VUT-regeling worden omgeslagen over huidige en toekomstige werknemers, waarbij leraren en ambtenaren die nu tussen 35 en 55 jaar zijn de bulk betalen.

Het akkoord komt bovenop eerdere maatregelen. De pensioenwereld heeft de premies de afgelopen vier jaar verdubbeld in reactie op de koersverliezen op de beurs en de dalende rentestand, die de prijs van pensioenen opdrijft.

Minister De Geus wees gisteren de claim van de nieuwe vakbond AVV voor een zetel in de SER, hét sociaal-economisch overlegforum, van de hand. ,,De SER is geen alternatief parlement.'' Over de nieuwe vakbond:,,Het is mooi dat mensen zich organiseren, maar ik hoop wel dat zij dat op een bredere basis doen dan alleen eigen belang. We moeten nu maar zien hoeveel leden zij halen.''

ABP-PENSIOEN: pagina ??