Conflict VVD lijkt bezworen

Een sluimerend conflict tussen VVD-fractievoorzitter Van Aartsen en de verkeersspecialist van de fractie, Pieter Hofstra, over de kilometerheffing lijkt gesust. De Tweede-Kamerfractie van de VVD blijft onder voorwaarden voorstander van een kilometerheffing op de lange termijn. Dat is de uitkomst van een korte discussie in de fractie vanmorgen over een notitie van Hofstra. Van Aartsen zei vanmorgen dat ,,we het tien dagen geleden al eens waren''. Hofstra zei dat er ,,nooit een conflict is geweest''.

Van Aartsen en Hofstra kwamen twee weken geleden met elkaar in aanvaring nadat de eerste bij de Algemene politieke beschouwingen had gezegd dat de VVD nooit voor tol- en kilometerheffing zou zijn. Hofstra, die vorig jaar een motie indiende waaruit bleek dat de VVD onder voorwaarden wel degelijk voor kilometerheffing is en die ook snel ingevoerd wilde zien, wilde dat Van Aartsen die woorden terugnam. Van Aartsen deed dat in tweede termijn van het debat.

Daarbij koos de fractievoorzitter voor de lijn dat de VVD tegen invoering van een kilometerheffing is als de kosten van invoering drie tot vier miljard euro bedragen en de exploitatiekosten nog eens een miljard per jaar vergen. Die opstelling is vanmorgen bevestigd in het fractie-overleg. Ook blijven de liberalen van mening dat er nu geen besluit hoeft te worden genomen over een kilometerheffing.

Hofstra schreef eind vorige week in een notitie voor de fractie: ,,Koerswijziging nu is onlogisch en onnodig.'' De fractie vond behandeling van die notitie vanmorgen echter niet nodig. De positie van Van Aartsen als leider van de VVD kwam niet aan de orde.

De tekst die Van Aartsen in tweede termijn bij de politieke beschouwingen uitsprak, geldt nu als een gezamenlijke verklaring van de fractie. Daarin staat dat ,,als er betere en vooral veel goedkopere mogelijkheden komen'', de VVD de huidige belasting op het bezit van de auto wil omzetten ,,in een infraheffing (variablisatie)''. De opbrengsten moeten worden aangewend voor ,,onderhoud, verbetering en uitbreiding van weginfrastructuur''.