`Bouwen in groene ruimte in steden'

Er is een grote behoefte aan ruime, groene en rustige woonomgevingen in de grote stad of in de buurt van de stad. Die woningen zijn er echter niet. Het is de vraag of de grote Vinexwijken van de afgelopen jaren aan deze woonwens voldoen.

Dat schrijft het Ruimtelijk Plan Bureau (RPB) in een studie naar `landstedelijk wonen', die vandaag door RPB-directeur Wim Derksen is aangeboden aan minister Dekker (VROM, VVD).

Rijk en provincies hebben lange tijd het bouwen in het groene landschap verboden om de open ruimte niet te verstoren. De onderzoekers van het RPB stellen daar tegenover dat nieuwe dorpse woonmilieus in de omgeving ,,heel goed'' kunnen aansluiten bij de karakteristieken van het landschap. Het roept volgens het RBP de vraag op of niet juist de grote aangewezen bouwlocaties voor uitbreiding van de steden in het afgelopen decennium het landschap rond de steden hebben aangetast.

Er is volgens berekeningen van het RPB ten minste 160.000 hectare grond beschikbaar voor de bouw van `landstedelijke woonmilieus'. Het landschap kan worden aangevuld met ,,kleine bebouwingskorrels'' met behalve woningen ook groen en water. Uitgaande van één woningen per twee hectare, kunnen er de komende jaren 80.000 woningen worden gebouwd, aldus het RPB, waarmee kan worden voldaan aan ,,grofweg de helft'' van de vraag naar zulke woningen. Ook zouden zulke woonwijken kunnen worden gebouwd door herstructurering van bestaande stadswijken. Dit is in sommige gevallen ,,misschien duur'', erkent het planbureau, maar ,,in alle gevallen duurzaam''.

Enkele weken geleden verscheen een gezamenlijke haalbaarheidsstudie van het Nationaal Groenfonds en Bouwfonds MAB Ontwikkeling naar kleinschalige woningbouw in het Groene Hart waarbij tegelijkertijd de natuur zou kunnen worden versterkt. De studie voorziet in honderd projecten van circa vijftig woningen elk. Met de potentiële opbrengst uit de grondexploitatie van deze vijftigduizend woningen, zo'n tweehonderd miljoen euro, kan vervolgens circa vijfduizend hectare aan groene en blauwe natuur worden gerealiseerd.