Bot: er was twijfel of het zou lukken

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot is ,,verheugd'' dat de besprekingen met Turkije over het lidmaatschap van de Europese Unie zijn begonnen. Hij zei dit gisteravond in Luxemburg. Zelf was Bot overigens al samen met de meeste van zijn collega-ministers uit Luxemburg vertrokken toen vannacht in het bijzijn van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Gül in een korte zitting de onderhandelingen officieel werden geopend.

Bot erkende dat het ,,een moeilijke dag'' was geweest en dat hij soms had ,,getwijfeld'' of de ministers van de Unie het wel eens konden worden over de voorwaarden waaronder met Turkije onderhandeld moest worden. Een complicatie daarbij was volgens hem dat overeenstemming tussen de EU-ministers niet voldoende was. Vervolgens moesten ook de Turken weer met de aangepaste voorwaarden kunnen leven.

Bot noemde het Turkse lidmaatschap van de Unie ,,geenszins een voldongen feit''. Het zal ,,een heel lang proces zijn'', zei hij. ,,Het begin van de onderhandelingen met deze grote democratische islamstaat is vooral in het huidige tijdsgewricht van belang'', aldus Bot.

Hij zei zich geen zorgen te maken over de uitkomsten van de referenda die Frankrijk en Oostenrijk willen houden als de onderhandelingen over op zijn vroegst tien jaar zijn afgerond. De uitbreiding gaat niet door als niet alle bestaande EU-landen hiermee instemmen. Bot: ,,Heel veel zal afhangen van de ontwikkelingen in Turkije zelf dat nu een economische groei van negen procent per jaar kent. Het zal mij niet verbazen als wij over tien jaar heel anders tegen Turkije aankijken dan nu.'' Hij ging er van uit dat de publieke opinie ook zal veranderen door de toenemende betekenis van Turkije als vakantieland.

Bot zei tenslotte nog dat het hem niet zou verbazen als de daadwerkelijke toetreding van Turkije tot de Unie pas over 15 jaar zal plaatsvinden.