59 rekruten vermist na tyfoon China

China vreest dat de tyfoon Longwang, Drakenkoning, de levens heeft geëist van 59 militaire politieagenten in opleiding. De rekruten worden in de zuidelijke stad Fuzhou vermist nadat het gebouw waarin zijn verbleven, afgelopen nacht werd meegesleurd door het hoge water in de nasleep van de tyfoon.

Longwang, die de afgelopen dagen al vijftien dodelijke slachtoffers had gemaakt, is de vierde tyfoon die China de afgelopen maand aandeed. In totaal zijn daarbij ruim 130 mensen om het leven gekomen, en zijn bij de nadering van het natuurgeweld massale evacuaties uitgevoerd. Maar op televisie worden daar zo goed als geen beelden van vertoond, en ook de berichtgeving in kranten is relatief summier.

Wel heeft de regering in Peking afgelopen augustus aangekondigd dat gegevens over natuurrampen niet langer als staatsgeheim zullen worden aangemerkt. Die beslissing moet het in principe voor Chinese verslaggevers beter mogelijk maken ter plekke verslag te doen. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de berichtgeving traag op gang kwam, omdat iedereen eerst wachtte op de officiële lezing over de aard en omvang van de ramp.

Die lezing wordt over het algemeen verspreid door het staatspersbureau Nieuw China. De maatregel kan leiden tot een vergroting van de persvrijheid, hoewel hij vooralsnog alleen geldt voor natuurrampen.