VVD praat weer over heffing

Met een genuanceerd standpunt over de kilometerheffing hoopt VVD-verkeersspecialist Hofstra de ruzie met zijn fractieleider Van Aartsen definitief te bezweren. De VVD-fractie in de Tweede Kamer bespreekt morgen een notitie van Hofstra over beprijzen van het autogebruik als middel in de strijd tegen de files.

Hofstra schreef het stuk op verzoek van de fractie die met het oog op de VVD-partijraad van zaterdag een duidelijk standpunt wil. Bij de algemene beschouwingen bijna twee weken geleden, kwam onverwacht een meningsverschil naar buiten tussen Van Aartsen en Hofstra. De fractievoorzitter liet in het debat weten dat de kilometerheffing wat hem betreft nooit wordt ingevoerd. Hofstra reageerde dat zo'n standpunt de geloofwaardigheid van de partij, de fractie en van hemzelf op het spel zette. Van Aartsen liet daarop weten dat hij ,,de lijn uitzet'', maar bracht tegelijk een flinke nuancering aan in zijn standpunt: beprijzen onder strenge voorwaarden is wel mogelijk. De fractieleider tilt zwaar aan de hoge kosten die gemoeid zijn met invoering van het systeem. Die worden geraamd op twee tot vier miljard euro en nog eens een kleine miljard per jaar.

Ook voor Hofstra is die berekening van de adviesgroep-Nouwen, die op verzoek van het kabinet heeft uitgerekend hoe de heffing kan worden gerealiseerd, een belangrijk uitgangspunt. ,,Ik ben het met Jozias eens dat het gekkenwerk zou zijn om ermee te beginnen als het zo duur is'', zei Hofstra vanmorgen. Daarmee neemt het VVD-Kamerlid fors afstand van de motie die hij vorig jaar nog indiende met PvdA-Kamerlid Dijksma en waarin de regering werd verzocht ,,nog in deze kabinetsperiode een daadwerkelijke start te maken met beprijzen''. Daar zal niets meer van komen. Eerder al liet het kabinet in zijn standpunt over de mobiliteitsnota van minister Peijs (Verkeer, CDA) weten dat eerst de kosten van invoering omlaag moeten. Eerst moest onderzoek worden gedaan om de kosten terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau.