Toename handel met Turkije

De handel met Turkije is de eerste zes maanden van dit jaar flink toegenomen. In die periode werd voor 1,3 miljard euro naar Turkije geëxporteerd, 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De invoer uit Turkije nam de eerste helft van dit jaar eveneens toe, met 15 procent tot 0,8 miljard euro. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de totale Nederlandse goederenuitvoer gaat 1 procent naar Turkije. De export naar het land dat zich graag zou aansluiten bij de Europese Unie laat de laatste drie jaar aanhoudend een flinke stijging zien.