Ook Yahoo wil boeken online zetten

Wat Google niet lijkt te lukken, hoopt concurrent Yahoo wel voor elkaar te krijgen. Het internetbedrijf ondersteunt een project om een grote online bibliotheek op te zetten, mét medewerking van uitgevers en auteurs. Aan www.opencontentalliance.org werken verder bedrijven als Adobe en Hewlett-Packard mee.

Google's digitaliseringsplannen stuiten op grote bezwaren binnen de uitgeverswereld, omdat het bedrijf van plan is om alle boeken uit de universiteitsbibliotheken van Harvard, Stranford, Michigan en Oxford in te scannen en op het web te zetten. Alleen als rechthebbenden daar expliciet bezwaar tegen maakten, zal een titel worden weggelaten. Dat vinden uitgevers en schrijvers de omgekeerde wereld.

Yahoo heeft besloten om alleen boeken op te nemen waarop geen copyright meer berust, of waarvan uitgevers toestemming voor plaatsing hebben gegeven.

Patricia Schroeder, voorzitter van de Association of American Publishers, zegt tegen persbureau AP dat ze de werkwijze van de Open Content Alliance ,,zeer bemoedigend'' vindt. Uitgever Sally Morris voegt daar aan toe dat ze hoopt dat Google het goede voorbeeld zal volgen. Google heeft postitief gereargeerd op de plannen van concurrent Yahoo.,,We verwelkomen alle pogingen om informatie voor de wereld toegankelijk te maken'', aldus een woordvoerder.

Ondertussen is ook de Europese Commissie bezig met het bouwen van een digitale bibliotheek, meldt website ZDNet. De komende vier jaar komt minstens 96 miljoen euro beschikbaar voor het opzetten van een digitale bewaarplaats, waar naast boeken ook plek zal zijn voor foto's, film en grammofoonplaten.

,,Het internet is het krachtigste gereedschap voor het opslaan en delen van informatie sinds de uitvinding van de Gutenberg-drukpers'', verklaart de Luxemburgse Commissaris voor de Informatiesamenleving en Media Viviane Reding. ,,Laten we dus alle materiaal in de Europese bibliotheken en archieven toegankelijk maken voor iedereen.''

Een aantal Europese landen, waaronder Frankrijk, had te kennen gegeven bang te zijn dat het project van Google zich te veel zou richten op Engelstalige boeken.