Liberale lariekoek over buitenschoolse opvang 1 (gerectificeerd)

Los van het feit dat onderwijsinstellingen niet bedoeld zijn om de door puur individueel-economisch belang geïnspireerde ideeën van minister Van Aartsen (NRC Handelsblad, 28 september) te realiseren, moet men zich afvragen wat het belang van de kinderen is en waar de verantwoordelijkheid van de ouders ligt.

Het staat iedere ouder vrij om zijn belang en verantwoordelijkheid zelf in te vullen en wanneer men twee inkomens prefereert boven de opvang en begeleiding van het nakomelingschap moet men daar maar, naar goede liberale gewoonte, private ondernemingen voor inschakelen én bekostigen.

In gevallen waar het werken van beide ouders een noodzaak is, kan onze onvolprezen belastingdienst hier ook wel een tegemoetkoming voor uit de hoge hoed toveren. Het als automatisme inschakelen van onderwijsinstellingen voor taken die in beginsel bij de ouders liggen is echter een zotte en heilloze weg. Dit VVD-voorstel, nota bene gesteund door de PvdA, doet geen recht aan hen die de begeleiding van hun kinderen verkiezen boven een extra inkomen en evenmin aan diegenen die, omwille van hun carrière, bewust kinderloos zijn.

Nog veel zotter is dat de redactie van deze krant zich achter deze liberale lariekoek schaart door te stellen dat in bepaalde gevallen ouders met werk voorrang bij schoolkeuze moeten krijgen. Ik moet me heel sterk vergissen als hier het woord `discriminatie' niet toepasselijk is.

Rectificatie

In de brief `Liberale lariekoek' (3 oktober, pagina 7) staat VVD-fractieleider Van Aartsen ten onrechte aangeduid als minister.

    • L.M. Verhoef