Kamer wil geen zelfonderzoek OM

Onderzoek naar justitiële dwalingen mag niet door het openbaar ministerie zelf worden uitgevoerd. Dat vinden de regeringspartijen CDA en VVD en de grootste oppositiepartij PvdA. Zij willen dat een daartoe in te stellen commissie in volstrekte onafhankelijkheid kan opereren.

Ze reageren daarmee op uitlatingen van voorzitter Brouwer van het college van procureurs-generaal, afgelopen zaterdag in deze krant. Hij zegt voorstander van zo'n commissie te zijn, maar wil dat het openbaar ministerie dergelijk onderzoek zelf doet. ,,Dat hoeft niet door buitenstaanders te gebeuren. Wij kunnen het ook.''

Minister Donner zegde de Tweede Kamer vorige maand toe een commissie in te stellen om justitiële dwalingen te onderzoeken. Dat gebeurde in het debat over de `Schiedammer parkmoordzaak', waarbij een man ten onrechte werd veroordeeld voor de moord op een tienjarig meisje. Hij zat vier jaar vast tot de werkelijke dader bekende. Een door het college van pg's ingestelde onderzoekscommissie stelde vast dat die veroordeling het gevolg was van fouten bij politie, justitie en de rechters. De door Donner aangekondigde `vervolgcommissie' krijgt de bevoegdheid ook andere strafzaken te onderzoeken.

[Vervolg ONAFHANKELIJK: pagina 3]

ONAFHANKELIJK

Commissie alleen voor professionals

[vervolg van pagina 1]

Volgens CDA-woordvoerder in de Tweede Kamer, S. van Haersma Buma, moet die commissie volstrekt onafhankelijk zijn. ,,Het mag geen commissie van het openbaar ministerie zijn. Het college van procureurs-generaal mag niet verantwoordelijk worden voor die commissie, dat college mag er hoogstens opdrachtgever van zijn.''

Ook PvdA-woordvoerder in de Tweede Kamer, A. Wolfsen, benadrukt de gewenste onafhankelijkheid. ,,Wie zich tot die commissie wendt, moet zichzelf vrij en beschermd voelen. Als het OM eindverantwoordelijk is, lijkt me dat onvoldoende gegarandeerd. Er mag geen drempel zijn om toegang tot die commissie te krijgen.''

Volgens VVD-woordvoerder F. Weekers mogen buitentaanders niet geweerd worden uit zo'n commissie. ,,Het kan niet zo zijn dat Donner de Tweede Kamer toezeggingen doet, die vervolgens worden uitgekleed. Dergelijke onderzoeken moeten volstrekt onafhankelijk en objectief verlopen.''

Donner maakte tijdens het Kamerdebat duidelijk dat hij bij dergelijk onderzoek wil voorkomen dat ,,informatie niet zomaar bij het openbaar ministerie terecht komt, bij mensen die er in eerste instantie al over hebben geoordeeld''.

De commissie zal uitsluitend toegankelijk zijn voor professionals in te onderzoeken strafzaken, zoals wetenschappers, onderzoekers of politiefunctionarissen. Gedupeerden of veroordeelden zelf kunnen er niet terecht.