Eigen vakbond voor jongeren

Sinds dit weekend is er een nieuwe vakbond voor jongeren actief, onder de naam Alternatief voor Vakbond (AVV). De initiatiefnemers vinden dat de belangen van jonge werknemers en freelancers door de sociale partners niet serieus genomen worden. ,,Of je nu bij de overheid werkt of in het bedrijfsleven, de sociale partners zorgen alleen voor je oudere collega's. Dat is het meest duidelijk bij de pensioenen. Als je jonger bent dan 55, betaal je voor de mensen ouder dan 55, zodat zij eerder met pensioen kunnen.''

Het heeft volgens AVV geen zin om lid te worden van traditionele vakbonden, omdat het te lang zou duren voor er genoeg jongeren lid zijn om daar de besluitvorming te beïnvloeden. ,,Omdat de leden voor het merendeel 55-plus zijn.'' De grootste vakorganisatie, FNV, heeft in totaal 1,2 miljoen leden. Zestigduizend van hen zijn jonger dan 25 jaar.

Het AVV noemt het hervormen van de pensioenen en de verbetering van de positie van freelancers als twee belangrijke actiepunten. ,,Het AVV zal keihard strijden voor het terugdraaien van de `reparaties' van de sociale partners in het prepensioen. We willen niet dat wij en onze kinderen extra moeten bloeden voor de oneerlijke regelingen die de oude vakbonden voor zichzelf binnen hebben geharkt.'' Het AVV pleit voor een ander systeem van pensioenen, waarbij afzonderlijke premies per `generatie' binnen de fondsen worden vastgesteld, in plaats van één premie voor alle deelnemers.

Ook op andere terreinen moet opnieuw worden nagedacht over de lastenverdeling. Zo noemt AVV de (inmiddels afgezwakte) regel dat bij reorganisaties jongeren eerst worden ontslagen `leeftijdsdiscriminatie', en pleit het voor hervorming van de AOW.

Daarnaast moet de positie van freelancers beter worden geregeld. Volgens de nieuwe vakbond wordt ,,die groep van 800.000 mensen stelselmatig vergeten bij veranderingen in de sociale zekerheid.'' Als voorbeeld noemt AVV de kinderopvang. ,,Je betaalt als werknemer, maar ook als werkgever voor ziektekosten en kinderopvang. Niet eerlijk en niet doordacht.'' De FNV heeft dit voorjaar het meer betrekken van jongeren bij het vakbondswerk, onder aanvoering van nieuwe voorzitter Agnes Jongerius, juist tot speerpunt van het beleid gemaakt.