Botsing over kunst

SP-Kamerlid Vergeer vindt een kunstproject van de Kamer geldverspilling.

Wat is kunst? Wat is het verschil tussen een objectmatige en procesmatige werkwijze? En wat zijn de grenzen van kunstenaars die in opdracht van de overheid werken? Tweede-Kamerlid Fenna Vergeer (SP) is met minister Dekker (VROM, VVD) een discussie over kunst begonnen, met bovenstaande vragen als inzet. Volgens Vergeer is er onder het mom van kunst 130.000 euro verspild. Dekker bestrijdt dat.

Aanleiding is een kunstproject in het Logement van de Tweede Kamer. Volgens voorschriften van de Rijksgebouwendienst moet het gerenoveerde Logement, waar de LPF en de Groep Nawijn hun werkkamers hebben, 1 procent van het budget aan kunst besteden. De Kamer besloot met het budget, 160.000 euro, kunstenaar Martijn Engelbregt in te schakelen.

Probleem is dat Engelbregt een `procesmatige werkwijze' heeft, zoals het in een vorige week verstuurde brief van Dekker aan Vergeer heet. Met andere woorden: het kunstwerk van Engelbregt is geen schilderij of beeld, maar een proces. Engelbregt schreef daarom met het budget zélf een wedstrijd uit voor een kunstwerk in het Logement. Hij richtte De Dienst op, ,,het onderzoeksorgaan voor kunsttoepassingen voor het Logement van de Tweede Kamer''. Uit de 550 ingediende voorstellen te zien op www.de-dienst.nl zijn negen kunstwerken geselecteerd.

Tweede-Kamerlid Vergeer vindt deze procedure te ver gaan. Immers, van de beschikbare 160.000 euro heeft Engelbregt al 130.000 opgemaakt aan de procedure zélf. Voor de negen kunstwerken die iedereen straks kan bekijken, is nog maar 30.000 euro over. Bovendien is één van die kunstwerken van Engelbregt zélf: `een hotline naar het volk' een telefoon waarmee Kamerleden in contact komen met een willekeurig gekozen burgers.

Is zelf een kunstwerk indienen geen belangenverstrengeling? Minister Dekker is het niet eens met de kritiek. Het selecteren van de kunstwerken was óók kunst, schrijft zij aan Vergeer.

Engelbregt legt desgevraagd zijn werkwijze uit. ,,Ik houd ervan dat kunst dingen in beweging zet. Mensen mochten met voorstellen komen, in debat gaan, meebeslissen. Dat proces vind ik interessant. Maar kennelijk heeft niet iedereen het begrepen.''

Bijdragen: Mark Kranenburg, Guus Valk en Jos Verlaan