Ziektebestrijding: 382 miljoen dollar

Het mondiaal fonds ter bestrijding van aids, tbc en malaria heeft gisteren 382 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor 26 projecten in twintig landen gedurende twee jaar. Dat is iets meer dan de helft van de 726 miljoen dollar die nodig waren om alle projecten te financieren die door het bestuur van het aidsfonds waren goedgekeurd. Voor bijna de helft van de projecten ontbreekt voorlopig het geld. Het fonds hoopt dat die projecten volgend jaar alsnog kunnen doorgaan als er meer geld beschikbaar komt.