www.nrc.nl

Overzicht van de nieuwe rubrieken die deze week op nrc.nl verschenen.

Bondskanseliere

Ewoud Sanders maakt wekelijks twee rubrieken over taal, een op de Achterpagina van NRC Handelsblad op maandag, die ook online verschijnt, en een exclusief voor de website. Deze week gaat Woordhoek over Duitsland. ,,Als Angela Merkel bondskanselier van Duitsland wordt, hoe gaan wij haar dan noemen: bondskanselier, bondskanseliere of bondskanselierster?

Eigenlijk luidt de vraag: moet uit de benaming van een functie blijken of het om een man of een vrouw gaat? Ik heb de vraag voorgelegd aan de Taaladviesdienst van Onze Taal. Een van de medewerkers antwoordde: ,,In de verbinding `bondskanselier Merkel' is een vrouwelijke vorm sowieso niet nodig; je zegt ook niet `première Thatcher' of `presidente Arroyo' of `Kamervoorzitster Van Nieuwenhoven'. Zonder de naam erbij is de neiging om een vrouwelijk woord te gebruiken wel wat groter, maar ook niet bepaald dwingend; het lijkt er zelfs op dat in de meeste van deze gevallen toch de geslachtsneutrale (dus de mannelijke) vorm wordt gebruikt. Kortom, áls Angela Merkel inderdaad de leider/leidster van de Duitse regering wordt, dan zullen wij haar hoogstwaarschijnlijk simpelweg bondskanselier noemen'', aldus Sanders. Meer op www.nrc.nl/woordhoek.

Webcongres

Het Webcongres is het online discussieforum van NRC Handelsblad. Wekelijks wordt de circa 1.250 deelnemers van het Webcongres een stelling over een actueel onderwerp voorgelegd, waarover zij hun stem kunnen uitbrengen. Daarnaast kunnen de deelnemers hun mening toelichten. De uitslag van de stemming en een overzicht van de ingezonden reacties wordt wekelijks gepubliceerd in de bijlage Opinie & Debat. Deze week wordt aan de deelnemers van het Webcongres de vraag voorgelegd of het na het Nederlandse `nee' tegen het Europese Gronwettelijk Verdrag het voeren van een Nationale Europa Discussie zinvol is.

Oorlogsverleden

Het onderzoek naar het oorlogsverleden van Jan Campert, waartoe de gemeente Den Haag opdracht gaf, is afgerond. Naar aanleiding van een artikel in februari in NRC Handelsblad, besloot de gemeente Den Haag zelf een onderzoek uit te laten voeren. Dat concludeerde dat Campert hoogstwaarschijnlijk geen verrader was. De artikelen en documenten omtrent de zaak Campert zijn terug te vinden op www.nrc.nl/jancampert.

Beet

Registreren en legitimeren op internet is vaak niet meer dan een kwestie van een al dan niet gefingeerd mailadres invullen. Er is bar weinig controle op de werkelijke identiteit van deelnemers van discussiefora en veilingen. Om `anoniem online vandalisme' te voorkomen heeft de Britse natuurkundige Andrew McNab heeft een systeem bedacht waarbij elke surfer zich moet legitimeren. Sites die de bescherming installeren, accepteren alleen internetters die een bepaald digitaal kenteken hebben. Meer op www.nrc.nl/beet

Economie voor jou

In Economie voor Jou legt Jan Pleus uit op welke manier de regering het beleid afstemt op de ramingen van het Centraal Planbureau. ,,De ramingen van het CPB moeten met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Bij het maken van zijn vooruitberekeningen gaat het Planbureau uit van een aantal veronderstellingen. In de eerste plaats zijn dat veronderstellingen over het economisch `buitengebeuren'. Zaken die onze economie beïnvloeden, maar waarop wij op onze beurt geen invloed hebben. Bijvoorbeeld de groei van de wereldhandel, de olieprijzen en de wisselkoers van de euro.''

De tabel die hier staat afgebeeld is in uitgebreidere vorm te bekijken op www.nrc.nl/evj.

Updates

Ochtendeditie: 10.00 uur (zaterdag 11.00 uur)

Fokke & Sukke: 12.00 uurMiddageditie: 16.00 uur

Digitale krant: 16.30 uur (zaterdag 11.00 uur)