Wetsvoorstel over ondernemingsraad is van tafel

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) trekt zijn wetsvoorstel over ondernemingsraden in. De Tweede-Kamerfracties van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks hadden hierom gevraagd. Zij dreigden tegen het wetsvoorstel te stemmen. De nieuwe Wet medezeggenschap werknemers had de opvolger moeten worden van de huidige Wet op de ondernemingsraden. De Geus wilde dat directies en ondernemingsraden zouden gaan onderhandelen over de medezeggenschap van werknemers. Maar volgens de tegenstanders van het wetsvoorstel kan dat nu ook al. Zij vreesden dat werkgevers een middel in handen zouden krijgen om de ondernemingsraad onder druk te zetten zijn bevoegdheden prijs te geven. Het kabinet gaat nieuwe voorstellen ontwikkelen en zal de Kamer hier volgend jaar over inlichten.