Volkswagen moet Porsche de deur wijzen

Porsche wil een belang van twintig procent in collega-autofabrikant Volkswagen nemen en hoopt dat Volkswagen de helpende hand toesteekt om dat doel te bereiken. Volkswagen zou dat echter moeten weigeren.

De belangstelling van Porsche is geen goed nieuws voor beleggers in Volkswagen. Porsche koopt de aandelen om een verdedigingswal rondom Volkswagen te kunnen opwerpen. Dat is al erg genoeg, maar het wordt nog erger. Porsche's prijs voor deze bescherming is een reeks commerciële transacties waarvan Porsche kan profiteren ten koste van Volkswagen. Volkswagen kan het Porsche niet beletten een belang in het bedrijf op te bouwen door Volkswagen-aandelen op de beurs te kopen, maar het zou geen defensieve alliantie met Porsche moeten aangaan. En commerciële overeenkomsten met de branchegenoot mogen louter op basis van hun eigen verdiensten worden gesloten.

Volkswagen probeert de reputatie vijandig te zijn jegens beleggers van zich af te schudden. Een aandelenverkoop aan Porsche zou het omgekeerde effect sorteren. De stap zou beleggers die het idee van een nieuwe preferente aandeelhouder niet aanstaat ervan weerhouden hun aandelen tegen een premie aan Porsche te verkopen. Dat zou de belangen doen verwateren van de aandeelhouders die aan hun stukken zouden willen vasthouden, en het zou suggereren dat een defensieve alliantie precies datgene is wat het bestuur van Volkswagen voor de geest stond.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.