Speciale opvang terroristen

Gedetineerden met een terroristische achtergrond zullen worden vastgezet in een beperkt aantal gevangenissen. Dat heeft het kabinet besloten om rekrutering en radicalisering in gevangenissen tegen te gaan.

De maatregel wordt beschreven in een brief over terrorismebestrijding die de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Om hoeveel gevangenissen het gaat, wilde een woordvoerder van Justitie gisteravond niet zeggen. Per gevangene zal verder een ,,regime op maat'' worden ontwikkeld, afhankelijk van de achtergrond en het gedrag van de gedetineerde. De maatregelen moeten het volgens Justitie mogelijk maken om het contact van terreurverdachten of -veroordeelden met andere gevangenen te beperken. Volgens de ministers zullen de gevangenisbewaarders die met ,,deze bijzondere groep gedetineerden'' te maken krijgen, speciaal voor deze taak worden ,,opgeleid en geïnstrueerd''.

Sinds vorig jaar waarschuwt inlichtingendienst AIVD – in navolging van buitenlandse diensten – voor het gevaar dat gedetineerden in gevangenissen worden geronseld voor de jihad, de heilige islamitische strijd. Tegen diverse verdachten in de zaak tegen de `Hofstadgroep', bestaan vermoedens dat ze andere gevangenen hebben proberen te bekeren tot hun radicale gedachtegoed. Onlangs werd bekend dat Mohammed B., de veroordeelde moordenaar van Theo van Gogh, overgeplaatst is van de Bijlmerbajes naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Mohammed B. verzet zich tegen die overplaatsing omdat hij vermoedt dat onder het mom van veiligheidsmaatregelen moet worden voorkomen dat hij mensen voor zijn denkbeelden wint.