Scheiding na samenwonen

Na 9 jaar samenwonen gaan mijn partner en ik uit elkaar. Ik werk als kleine zelfstandige en heb geen pensioen. Mijn partner is werknemer en zij zit bij een pensioenfonds. Als zij zou overlijden, zou ik een nabestaandenpensioen krijgen, want het pensioenfonds was officieel op de hoogte van onze relatie. Ik heb in deze rubriek gelezen dat mensen die getrouwd zijn, na de scheiding hun pensioen met elkaar moeten delen. Geldt dat ook als je samenwoont?

(M.d.K.)

Als u samenwoont hebt u geen recht op het pensioen van uw partner als u uit elkaar gaat. Ook niet als de partners elkaar ooit hebben aangemeld bij het pensioenfonds. Deze registratie bij het pensioenfonds heeft alleen consequenties voor het nabestaandenpensioen. Alleen mensen die met elkaar getrouwd zijn of die een geregistreerd partnerschap hebben, moeten bij een scheiding het pensioen delen dat ze tijdens hun relatie hebben opgebouwd.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties.

    • Wilma van Hoeflaken