Schaken (voor welgestelden)

,,We weten hoe moeilijk het is voor gezinnen een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé-leven'', sprak de Britse premier Tony Blair afgelopen dinsdag meelevend tot zijn partijgenoten op het Labour-congres in Brighton. Daarom, zei hij, streeft zijn regering ernaar de komende jaren een nieuwe dimensie toe te voegen aan de verzorgingsstaat: betaalbare kinderopvang tussen 8.00 uur 's ochtends en 6.00 uur 's avonds, voor iedereen die het nodig heeft. Een klaterend applaus was Blairs deel.

De regeringsplannen zijn twee dagen later nog niet doorgedrongen tot alle ouders, die hun kinderen 's ochtends om 9.00 uur afleveren bij de poort van de Christ Church-basisschool aan Redhill Street, in het noorden van Londen. ,,Oh, wil Blair dat'', zegt een moeder van twee kinderen enigszins spottend. ,,Tegen de tijd dat die betaalbare opvang er is, heb ik er niets meer aan, want dan zijn mijn kinderen al te oud.'' Dan verontschuldigt ze zich en stapt op haar fiets naar haar werk.

Niet alle ouders hebben behoefte aan kinderopvang in deze wijk, waar veel mensen wonen uit de lagere inkomensgroepen en lang niet iedereen werk heeft. Juist daar blijven vrouwen traditiegetrouw dikwijls ook thuis om voor de kinderen te zorgen.

Voor werkende ouderparen en alleenstaande ouders is de kwestie daarentegen van groot belang. Er zijn in de Britse hoofdstad op veel plaatsen voorzieningen voor kinderopvang maar die zijn vaak prijzig – althans vergelijkbaar met Nederland.. Voor ouders met twee kinderen lopen de kosten al gauw op tot 6.000 pond (9.000 euro) per jaar. Voor mensen met lage inkomens of een uitkering zijn er aanzienlijke kortingen. Desondanks blijft kinderopvang voor de armste bevolkingsgroepen onbetaalbaar. Juist in de armste wijken is er dan ook vaak nauwelijks kinderopvang te vinden.

Het best zijn de voorzieningen bij de particuliere scholen, waar welgestelde ouders hun kinderen naartoe sturen. Daar kunnen kinderen na schooltijd bij voorbeeld onder deskundige begeleiding toneellessen krijgen, leren zingen, schaken of aan sport doen. Zulke lessen worden doorgaans niet door de school zelf georganiseerd maar door mensen van buiten, die dan wel het schoolgebouw kunnen gebruiken. De ouders, die toch al duizenden ponden per jaar per kind aan schoolgeld kwijt zijn, betalen de extra kosten.

    • Floris van Straaten