Pieter Kottman’s Frankrijk 3

`Toen ik op mijn sportschool, waar veel homoseksuelen komen, eens vroeg of een bepaalde docent op vrouwen of op mannen viel, keek een jonge homo me geschokt aan. Zulke vragen stel je niet, zei hij afkeurend', schrijft Pieter Kottman. Een en ander ten bewijze van een de auteur als overspannen overkomende discretie. Welnu, na zijn verblijf in Parijs zal naar ik hoop Kottman ervaren, dat ook elders een dergelijke vraag als indiscreet geldt. En wel om twee redenen: enerzijds wordt klakkeloos verondersteld dat de gesprekspartner (`een jonge homo') over meer informatie beschikt dan de vragensteller, en in de tweede plaats, dat hij die informatie vrijelijk zal willen delen. Quod non.