Onrealistische begroting

Volgens de Franse schrijver La Rochefoucauld is hypocrisie het offer dat de ondeugd aan de deugd brengt. Die omschrijving is zeker van toepassing op de onwaarschijnlijke bewering dat de Franse regering het tekort op de overheidsbegroting voor 2006 onder de 3 procent van het bbp zal weten te houden.

De regering, met de verkiezingen van 2007 in het achterhoofd, heeft niet gekozen voor de deugdzame offers die het tekort zeker onder de door het Stabiliteitspact gestelde limiet zouden brengen. Waarom zou je jezelf ook pijn doen met hogere belastingen of echte bezuinigingen, als er een veel makkelijker, zij het hypocriete manier is om het beoogde resultaat te bereiken. Ga er gewoon van uit dat de economie met 2,25 procent zal groeien, ruim boven de 1,8 procent die door de meeste onafhankelijke economen wordt voorspeld. Het verschil is groot genoeg om het verwachte tekort terug te dringen van 3,4 naar 2,9 procent van het bbp.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Edward Hadas