Nut hbo-topsalarissen staat op geen enkele manier vast

Buitengewoon verwonderlijk mogen die hoge salarissen van bestuurders in het hbo wel genoemd worden (NRC Handelsblad, 22 september).

Enige tientallen jaren geleden bestond het bestuur van bijvoorbeeld een hts uit enige onbezoldigde mensen met maatschappelijk aanzien, die dat in hun vrije tijd erbij deden en als er in bijzondere gevallen een beslissing genomen moest worden, dat veelal op uitstekende wijze deden. Wat veel docenten bij het hbo zich afvragen is, wat dat huidige `professionele besturen' nu eigenlijk voor positiefs opgeleverd heeft voor het onderwijs. Voorshands lijkt de conclusie dat alleen de `overhead' op oneigenlijke wijze is toegenomen, die het onderwijs eerder belemmert dat stimuleert.

In docentenkringen wordt getwijfeld aan het zinvol zijn van al dat besturen en managen, dat veelal een geheel eigen leven gaat leiden en zich goeddeels beperkt tot vergaderen en brieven schrijven in eigen kring, terwijl men denkt dat dat iets met `beleid' te maken heeft. Ook de thans bestaande fusies lijken dit allemaal nauwelijks te rechtvaardigen.

De overheid faalt, omdat het blijkbaar niet onmogelijk gemaakt is dat onderwijsgeld (dus belastinggeld) onbegrensd uitgegeven kan worden aan beloningen van bestuurders, terwijl het nut daarvan op geen enkele wijze vaststaat.

    • C.H.F. Bulte
    • Gep. Docent Hts