Nijmegen krijgt `tramachtige bus'

Nijmegen krijgt als eerste stad in Nederland een tram die een eigen geleidingssysteem heeft maar ook op banden tussen het overige verkeer kan rijden. De `tramachtige bus' moet een snelle, comfortabele verbinding vormen tussen de nieuwe stadswijk Waalsprong, het centrum en het universiteitsterrein. Later kan de lijn worden uitgebreid naar andere stadsdelen. Het systeem kost tussen de 40 en 60 miljoen euro en moet omstreeks 2013 in gebruik worden genomen.