Nieuwe zorgwet gevaarlijk voor kwetsbare patiënten

Op 27 september ging de Eerste Kamer akkoord met de invoering van een nieuw zorgstelsel, per 1 januari 2006. Minister Hoogervorst heeft toegezegd te zullen aftreden, wanneer de nieuwe zorgverzekeringswet voor een chaos zorgt. Behalve de kans op het ontstaan van een administratieve chaos is de geplande onverhoedse invoering ook gevaarlijk voor sommige kwetsbare patiënten, omdat zij in moeilijkheden kunnen komen door het nemen van geen of onjuiste beslissingen betreffende hun verzekeringsstatus. In het bijzonder behoren hiertoe mensen met een chronische psychiatrische ziekte, zoals schizofrenie, een recidiverende stemmingsstoornis of een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Deze patiënten hebben vaak ook allerlei lichamelijke ziekten onder de leden, waar zij bij een onjuiste verzekeringsstatus niet afdoende hulp voor kunnen krijgen. De mortaliteit ligt bij deze patiëntengroep ongeveer tweemaal hoger dan bij de leden van een vergelijkbare bevolkingsgroep.

Door de aard van hun ziekte komen dergelijke patiënten vaak niet, minder of op verkeerde wijze voor hun belangen op. Het is dan ook wenselijk om voor deze patiënten speciale voorzieningen te treffen. Hierbij valt te denken aan een `buddy'-systeem, waarbij mensen met een psychiatrische handicap worden opgezocht en ondersteund. Het lijkt mij wenselijk dat de verantwoordelijken zich voor de rechter moeten verantwoorden, wanneer geen afdoende maatregelen bij de invoering van de Zorgverzekeringswet worden getroffen en mensen daardoor lichamelijke schade ondervinden. Het aftreden van Hoogervorst is dan niet genoeg.

    • Rijksuniversiteit Groningen
    • Prof.Dr. Anton J.M. Loonen