Nee, laat politici maar debatteren

Het fenomeen `brede' of `nationale' maatschappelijke discussie leidt slechts tot verwarring en besluiteloosheid. Dat hebben we al eerder gezien bij het belangrijke onderwerp kernenergie. Ik meende dat we het daarmee afgeleerd hadden. Wij leven onder een keurige parlementaire democratie, met algemeen kiesrecht, evenredige vertegenwoordiging, etcetera.

Laten de regering en het parlement binnen dat kader nu maar gewoon hun werk doen. Dáár hoort het debat plaats te vinden. Wanneer politieke partijen het nuttig vinden om interne of algemeen toegankelijke discussies aan een bepaald onderwerp te wijden, is dat natuurlijk prima.

Allerlei vormen van `directe democratie' leveren slechts demagogie en populisme op. Daarmee wordt ons democratische, parlementaire stelsel alleen maar ondermijnd.

    • S.I.E. Blok