Nederland kan juist leren van zijn buitenlandse gasten

Nederland is duur en ongastvrij, aldus medewerkers van internationale organisaties (NRC Handelsblad, 24 september). Wat ontbrak waren de kwalificaties onredelijk, onrechtmatig en vrekkig. Terwijl Nederland moeite doet internationale organisaties binnen te halen, draagt Nederland financieel aan deze organisaties minimaal bij.

Regelmatig hebben medewerkers van deze organisaties conflicten met de belastingdienst. Hoewel deze soms tot de Hoge Raad worden uitgevochten, zijn de uitspraken in de meeste gevallen een bron van ergernis en verbazing. Geen buitenlander lijkt de kronkelredeneringen van de Nederlandse rechtspraak te kunnen volgen, wanneer weer eens is bepaald dat geheel in tegenspraak met een vestigingsovereenkomst de buitenlander (gast) fors moet betalen aan de Nederlandse staat. Helaas voor de stafleden staan de internationale organisaties niet direct klaar hen te ondersteunen.

Het nieuwste conflict betreft de nieuwe zorgverzekering. Hoewel al deze organisaties voor hun personeel en gepensioneerden een eigen sociaal stelsel hebben, heeft de Nederlandse overheid nog steeds geen vrijstelling gegeven aan deze groepen en het ziet er ook niet naar uit dat dit zal gebeuren. Men heeft berekend dat `de buitenlanders' een extra inkomstenbron van ca. 165 miljoen opleveren en aangezien geen buitenlander op de wat archaïsche Nederlandse gezondheidszorg een beroep wil/zal doen, is dit een mooie netto inkomstenbron.

Het is triest te zien hoe het kabinet en het ambtenarencorps internationale organisaties gebruiken als melkkoe, in plaats van de geestelijke, wetenschappelijke en technische voordelen te benutten en van onze buitenlandse gasten wat te leren.

    • H. F. R. Schöyer