Leg bij maken van werkstuk de nadruk op onderzoek

De bijdrage van Maarten Huygen `Het studiehuis is een plagiaatfabriek' (Opinie & Debat 24 september) is mij uit het hart gegrepen. Met name waar hij het heeft over ,,blinde overproductie van werkstukken''. Het afgelopen schooljaar organiseerde de Nijmeegse universiteit een dag waarop docenten uit het voortgezet onderwijs waren uitgenodigd om een klaagzang vanuit verschillende faculteiten aan te horen over de achteruithollende kwaliteit van door eerstejaars studenten gemaakte werkstukken.

Was het Studiehuis niet ingericht om de kloof met het vervolgonderwijs te dichten, was de vraag. Er viel een grote stilte, toen ik opmerkte dat we in het Studiehuis bezig zijn elkaar voor de gek te houden: enerzijds omdat leerlingen al die te maken werkstukken grotendeels jatten van internet en veel docenten hen daarbij hun gang laten gaan, anderzijds omdat veel docenten hun leerlingen in de waan laten dat die ingeleverde werkstukken daadwerkelijk nagekeken worden. Veel docenten lezen die werkstukken immers niet, maar vinken ze slechts af – ik zag en zie ze vinken in docentenkamers.

Maar het is allemaal nog veel triester. Ik heb de afgelopen jaren maar zelden leerlingen in de les gehad die van collega's geleerd hadden wat de essentie van onderzoek doen is en waarom een werkstuk aan bepaalde eisen moet voldoen, namelijk dat een ander op het gedane onderzoek moet kunnen voortborduren en bij twijfel zaken moet kunnen herleiden.

Het is zo eenvoudig specifieke eisen te stellen aan een te maken werkstuk, zodat jatten onmogelijk wordt en de nadruk op onderzoek komt te liggen in plaats van op een thema.