kinderopvang

Wij willen dat er er een eind komt aan het gesjouw met kinderen. Te denken valt aan bijstandsmoeders die behalve het recht op een uitkering ook de plicht hebben iets voor de samenleving te doen.

Jozias van Aartsen, voorzitter VVD-fractie in de Tweede Kamer, tijdens de Algemene politieke beschouwingen, 21 september

Wij moeten niet de fouten gaan maken die het kabinet heeft gemaakt bij de kinderopvang, namelijk te weinig financiën en te weinig kwaliteit. Daar moeten wij echt voor oppassen.

Boris Dittrich, voorzitter D66-fractie in de Tweede Kamer, tijdens de Algemene politieke beschouwingen, 22 september

Ik wil niet zeggen dat wij ertegen zijn, maar er hangt wel een enorm prijskaartje aan.

Tweede-Kamerlid Gerard van As (LPF), 22 september

Het is duidelijk dat wij deze zaak zorgvuldig moeten bezien.

Premier Jan Peter Balkenende, 22 september

Ik zie dat minister Zalm vertrokken is. Kennelijk wil hij hier niet bij zitten.

Tweede-Kamerlid Gerard van As (LPF), 22 september

Leraren mogen geen oppas worden.

Maria van der Hoeven, minister van OCW, (CDA), deze week op haar weblog

Het CDA hoeft niet bang te zijn dat we kinderen willen opofferen voor arbeidskrachten. Ook werkende moeders, mevrouw Van der Hoeven, zijn goede moeders.

Jozias van Aartsen op partijbijeenkomst in Den Haag, 27 september

Eind 2004 hebben de linkse fracties in het parlement een motie ingediend waarin zij pleitten voor kwaliteitsverhoging van de tussenschoolse opvang door onder meer scholing en professionalisering van de overblijfkrachten. Van der Hoeven veegde deze motie van tafel.

Columniste Margo Trappenburg, NRC Handelsblad, 29 september