Kabinet trekt zich ook terug uit EU-debat

Het kabinet trekt zich terug uit de organisatie van de beoogde gemeenschappelijke Nationale Europa Discussie (NED) van Kamer en regering, zo heeft premier Balkenende gisteren bekend gemaakt. Het CDA ziet inmiddels, in navolging van de VVD, niets meer in enigerlei vorm van nationaal debat, en gaat eigen Europa-discussies organiseren.

Als motief voor de terugtrekking noemde de premier het ontbreken van draagvlak, nadat in de Tweede Kamer donderdagavond verregaande onenigheid was ontstaan over de bij de discussie te volgen werkwijze. Balkenende toonde zich na afloop van de ministerraad gisteren met name geïrriteerd over de wijze waarop de PvdA, aanvankelijk voorstander van de door parlement én regering georganiseerde NED, later had gemeend dat de regering daaruit moest. De premier noemde het optreden van PvdA-leider Bos in dezen `typisch', `merkwaardig' en `niet-consistent'.

Het kabinet zint nu op mogelijkheden zelf de dialoog met de burger over Europa te organiseren, maar over de methoden daarbij kon de premier gisteren nog geen mededelingen verstrekken.

,,De PvdA heeft de NED verziekt met de beschuldiging van partijdigheid'', meent CDA-Kamerlid Van Dijk, die gisteren aankondigde dat het CDA zijn eigen Europa-discussies gaat organiseren. Die zullen, aldus Van Dijk, nadrukkelijk niet alleen op partijleden gericht zijn.

De NED, ook Brede Maatschappelijke Discussie genoemd, was een gevolg van een in juni ingediende motie van het Tweede-Kamerlid Van Bommel (SP). Van Bommel zegt `teleurgesteld' te zijn over de gang van zaken en meent dat de grote partijen de NED eendrachtig om zeep hebben geholpen: ,,De VVD begon ermee, door niet mee te willen doen, de PvdA nam het stokje over en het CDA maakt het nu af''.