Ja, negeer de burger niet langer

De redenen waarom mensen tegen het Europese grondwettelijk verdrag hebben gestemd waren zeer divers. De politieke partijen die vóór waren hebben nooit een debat met hun leden of kiezers willen voeren over de gewenste vorm en inhoud van de EU. Een maatschappelijk debat zou ook de `insiders' verplichten om hun argumenten naar voren te brengen en te toetsen aan de wensen van velen op terreinen als transparantie, democratie, mensenrechten, migratie, milieu, etcetera. Allemaal onderwerpen die bij de insiders tot nu toe zeer laag scoorden of werden gezien als technische in plaats van politieke onderwerpen. De EU zal onder de bevolking nooit op een draagvlak kunnen rekenen als deze, te zeer beperkte Europese democratie, de burgers negeert en de insiders blijven bepalen wat goed voor ons is. Een echt debat over wat we van Europa kunnen verwachten, is hard nodig.

    • Ton Sonneveldt