Het Jeroen Boschcollege

Begin maart bezocht de redactie van Thema het Jeroen Boschcollege in Den Bosch om aan ruim vijftig leerlingen uit 5 havo en 6 vwo te vragen wat zij van plan waren om na hun eindexamen te gaan doen. Hoe zijn zij tot die keuze gekomen? Heeft de school hen daarin begeleid? Spreken zij er thuis over met hun ouders? Kennen zij de Keuzegids Hoger Onderwijs of kwam alle informatie van de decaan? Hebben zij open dagen bezocht en is internet een belangrijke informatiebron? Het verslag van deze gesprekken staat door de hele bijlage heen. Afgelopen week hebben we alle leerlingen weer gebeld om te kijken wat zij uiteindelijk zijn gaan doen. Een paar leerlingen zijn helaas gezakt maar de meeste leerlingen zijn goed terechtgekomen. Reisplannen naar Australië gingen op het laatste moment niet door maar een taalcursus in Barcelona is `een droom die uitkomt'. Ook blijkt studeren aan de universiteit zwaarder dan verwacht.

De meeste leerlingen kiezen een opleiding in Den Bosch en omstreken. Die keuze is puur gebaseerd op afstand. De reistijd wordt zo kort mogelijk gehouden om thuis te kunnen blijven wonen. Nog geen tien leerlingen kozen er voor om op kamers te gaan wonen. En voor sommige was dat dan nog niet eens eigen keuze maar stelt de opleiding (hogere hotelschool) het intern wonen verplicht. En een enkele leerling was er in maart nog zeker van thuis te blijven wonen maar weet bij nader inzien niet hoe snel hij/zij op kamers moet gaan. Het wonen in de stad waar je studeert bleek opeens wel heel veel voordelen te hebben.

Bij het maken van hun keuze hebben de leerlingen sterk de voorkeur voor open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten op school. Ouders spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van de studiekeuze. De leerlingen van het Jeroen Boschcollege spreken heel veel met hun ouders over hun vervolgopleiding. Gevraagd naar de opleiding van hun eigen ouders, moest een groot deel het antwoord schuldig blijven en gaven ze toe dat eigenlijk niet te weten. Of zoals één leerling zegt: ,,Ik heb al vaak gevraagd wat mijn ouders hebben gedaan, maar ik vergeet het steeds.''

Ook vroegen wij de leerlingen naar hun tevredenheid over hun profiel. De keuze voor een bepaald profiel heeft te maken met de te verwachten vervolgopleiding en vaak ook met de afkeer van de bèta-vakken. En wat steeds blijkt is dat wie meer wil ook meer kan krijgen in de vorm van aanvullende vakken.