Halvering partnerpensioen

Je bent jong en denkt dat je een pensioen opbouwt voor je partner. Heb je de pensioenfolder wel gelezen?

Ik ben 36 en bouw al een paar jaar pensioen op bij ABP. Onlangs hoorde ik dat ABP de partnerpensioenen heeft gehalveerd. Vroeger kregen nabestaande partners 70 procent van het oudedagspensioen van hun partner, nu krijgen ze nog maar 35 procent. Mensen die dit te weinig vinden, kunnen vrijwillig een aanvullende verzekering afsluiten bij ABP. Voor mijn partner, die sinds we kinderen hebben zelf nog maar 20 uur werkt en niet veel eigen pensioen opbouwt, is dit te weinig. Daarom wilde ik een aanvullende verzekering afsluiten. Maar volgens ABP ben ik te laat. Ik had dit voor 1 januari 2005 moeten doen. Dit is ongetwijfeld mijn eigen schuld. Ik lees pensioenfolders nauwelijks, omdat het onderwerp me niet echt interesseert en omdat ik ervan uitga dat het wel goed geregeld is.

(W.v.C.)

Het heeft mij verbaasd dat ABP besloten heeft de nabestaandenpensioenen te halveren. En wat mij ook verbaast, is dat dit zo geruisloos kon gebeuren. ABP heeft alle deelnemers weliswaar uitgebreid geïnformeerd, maar ik denk dat u niet de enige bent die pensioeninformatie achteloos opzij schuift met het idee dat het wel goed zit. Ook in de media heeft deze bezuinigingsmaatregel weinig aandacht gekregen. De werkgevers en werknemers, die samen het ABP-bestuur vormen, hebben dit besluit genomen. Kennelijk vonden zij het zo belangrijk dat de pensioenpremies niet nog hoger zouden worden, dat ze de forse inkomensachteruitgang voor nabestaanden voor lief namen. Het echte probleem ontstaat namelijk pas in de toekomst op grote schaal. Mensen die nu al wat ouder zijn, hebben jarenlang een nabestaandenpensioen van 70 procent opgebouwd. Dat die opbouw de komende jaren minder is, merken zij amper. Maar uw generatie merkt dit straks wel degelijk. Omdat weinig mensen een aanvullende verzekering afsloten, is de termijn voor de aanvullende verzekering onder druk van de Tweede Kamer verlengd. Maar als uiterste datum gold 1 januari 2005. De `oude gevallen', dus mensen zoals u, kunnen denk ik maar twee dingen doen. Een verzekering afsluiten op de particuliere markt en er bij hun vakbond op aandringen dat de termijn voor het afsluiten van een aanvullende verzekering verlengd wordt, of dat de maatregel wordt teruggedraaid.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties.

    • Wilma van Hoeflaken