Fouzia Belgharbi

18 jaar, Den Bosch

6 vwo

Profiel: Cultuur en Maatschappij

Ik interesseer me voor talen en daarom is dit profiel het beste voor mij. Ik ga bedrijfseconomie studeren in Nijmegen. Dat kwam door een gesprek met studieadviseur van een of ander bedrijf die op school kwam. Ik zei: ik wil iets met taal en met economie en toen kwam hij hier mee aan. De begeleiding vanuit school was echt heel goed. Ik was anders vast tot een verkeerde opleiding gekomen. Ook heb ik in de Keuzegids gekeken. Thuis heb ik er niet over gesproken. Mijn ouders vinden dat het mijn keuze is. Mijn ouders waren Marokkaanse gastarbeiders en hebben zelf geen opleiding gevolgd. Ik blijf thuis wonen. Dat is lekker gemakkelijk. Ik hoef niet te koken en ik kan me volledig concentreren op de studie. Ik lees wel eens een krant. De Telegraaf meestal, dan lees ik de koppen die mij het snelst `pakken'.

Nu Het is inderdaad bedrijfscommunicatie geworden aan de universiteit van Nijmegen.Ik ben naar een voorlichtingsdag geweest en het leek me heel leuk. Het is wel totaal anders, heel veel huiswerk en opdrachten en zo. En je moet vaak een presentatie houden in het Engels. De meeste vakken krijg ik in het Engels, maar je hoeft er niet echt al meteen heel goed in te zijn. Je kunt zelfs kiezen voor Frans of Spaans. De opleiding is er helemaal op gefocust dat je in het buitenland gaat werken.

    • Margot Poll
    • En Marlies Hagers