Ferry van Iersel

17 jaar, Den Bosch

5 havo

Profiel: Natuur en Techniek

Dit profiel leek mij het leukste omdat ik meer van de wiskunde ben dan van de talen. Waarschijnlijk ga ik de hbo-opleiding grafimedia en webdesign in Breda doen. Ik vind het heel leuk om websites te maken. Op school kwam er iemand om te helpen bij de beroepskeuze en ik heb er thuis veel over gesproken. Ik weet niet of ik op kamers ga. Ik heb alles zelf via internet uit- en opgezocht. Van de Keuzegids heb ik nog nooit gehoord en de school doet ook niet veel aan aan studiekeuzebegeleiding. Ik lees het Brabants Dagblad en de Telegraaf – meestal de kleine nieuwsberichtjes.

Nu Helaas ben gezakt op 2 vakken. Ik doe nu de versnelde algemeen voortgezet onderwijs-methode in Den Bosch. Dan hoef ik alleen de vakken te doen die ik niet gehaald heb. Als ik mijn diploma heb, ga ik zeker een opleiding in de grafische vormgeving doen.

    • Margot Poll
    • En Marlies Hagers