Eten onder kroonluchters of discussiëren over God

Veel studenten worden naast hun studie lid van een studentenvereniging. Samen Jezus leren kennen bij de Navigators in Rotterdam of een biertje drinken bij het traditionele corps.

In een groot statig pand aan het Janskerkhof in Utrecht huist sinds 1900 het Utrechts Studenten Corps. De studentenvereniging, die duizend leden telt, is ongemengd en alleen toegankelijk voor jongens. Het corps, dat bekend staat om zijn tradities en behoudende karakter, is één van de zes grootste studentenverenigingen in Utrecht. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich het alternatieve Biton met driehonderd leden. Biton kent geen ontgroening, maar wel een introductieperiode en is gebaseerd op `gelijkwaardigheid'. Net als de nog kleinere UMTC, die zo'n tweehonderdvijftig leden telt en is ontstaan als een studievereniging.

Tijdens de stedelijke introductieweken zul je ze overal tegenkomen, de studenten die je proberen over te halen lid te worden van `hun' studentenvereniging. Ben je gevoelig voor die suggestie dan doe je er goed aan om zo veel mogelijk verenigingen te bezoeken. Want ze zijn er in alle soorten en maten en je moet er wel zeker van zijn dat zo'n vereniging bij jou past. De voordelen zijn duidelijk, zeker in de grote steden. Een vereniging staat garant voor het maken van vrienden.

Naast de gezelligheidsverenigingen bestaan er ook studentensportverenigingen. Roeien, rugby, hockey en voetbal zijn favoriete studentensporten. Binnen `gewone' sportverenigingen bestaat soms de mogelijkheid om met een studententeam lid te worden. Ook hebben sommige universiteiten hun eigen culturele organisatie. CREA, de culturele organisatie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is daar een goed voorbeeld van. Bij CREA kun je cursussen volgen als debatteren, filmacteren, meedoen aan een produktie van Toneelgroep Amsterdam of proberen een plaats te bemachtigen in het Crea-orkest met alle optredens die daarbij horen.

Pieter Huisman (23) koos bewust voor het corps. Hij is rector van de Utrechtse vereniging. Huisman: ,,Wat mij aantrok in deze vereniging is dat het een oude geschiedenis heeft. Als wij eten doen we dat met de kroonluchters aan en met de kaarsen op tafel.'' Huisman is gekleed in een donkergrijs pak. Op de lila stropdas prijkt het wapen van het USC.

Het corps is de oudste studentenvereniging in Utrecht. Biton daarentegen werd opgericht in 1973 en is voortgekomen uit een christelijke studentenvereniging. Het woord `evangelie' wordt nu alleen nog gebezigd in de statuten. Op de eigen website stelt het bestuur van Biton, lachend en quasi serieus kijkend, zich op een ludieke manier voor: de mannen in een paars overhemd en knalgroene stropdas, de vrouwelijke abactis (secretaris van de vereniging) in een knalgroen overhemd. Binnen in het pand aan het Lucasbolwerk hangt een handgeschreven poster aan een zwartgeverfde muur. `Wil jij maatschappelijk bewuste/bewustmakende lezingen of andere maatschappij betrokken activiteiten organiseren? Kom dan in de discussie.' De oproep, die hangt tegenover de bar, is ondertekend door z'n tien studenten.

Lid worden van Biton doe je vooral voor de gezelligheid, zegt Niels Van Hoorn (20). ,,Het is gewoon fijn dat als je nieuw bent in een stad, je bij een vereniging zit waar je mensen leert kennen met wie je wat kunt gaan drinken en wat kan gaan eten.'' Van Hoorn, lange blonde staart en gekleed in een paars T-shirt en zwarte spijkerboek, is praeses (voorzitter) van de vereniging. Als Van Hoorn een opvallend verschil met bijvoorbeeld het corps moet noemen, dan denkt hij dat Biton qua samenstelling diverser is. ,,Het corps kent veel studenten die rechten of economie studeren. Ik vind onze vereniging gevarieerder – bij ons vind je meer studenten die psychologie studeren, sociale wetenschappen, kunsten of kunstmatige intelligentie.''

De acht corpora in Nederland kennen een lange traditie en behouden een heel eigen karakter. Oud-leden (reünisten) worden jaarlijks uitgenodigd om op de sociëteit te komen en tonen zich betrokken met het reilen en zeilen van de jongerejaars. Het komt dan ook voor dat deze contacten kunnen leiden tot een stage of baan. Dit `netwerken' voor de carriëre komt binnen Biton niet veel voor, zegt Biton-praeses Niels van Hoorn. Van Hoorn is derdejaars informatica. ,,Ook zonder netwerk kom je in Nederland prima aan baan. Studenten die nooit lid zijn geweest kunnen zich goed redden zonder vereniging. Lid worden doe je bij ons niet voor een toekomstige baan.''

Naïef vindt onderwijskundige Jaap Dronkers dat. Dronkers schreef in 1994 samen met Seraphine Hillege een promotieonderzoek over het lidmaatschap van besturen van drie verschillende studentenverenigingen – waaronder het corps – tussen 1920 en 1960 en de toegang tot de Nederlandse elites tussen 1960 en 1980. Dronkers: ,,Ik vroeg mijn studenten eens: wie van jullie is lid van het corps. In het lokaal gingen de meeste handen niet omhoog. Gefeliciteerd, zei ik dan, jullie zullen in je latere leven weinig tot geen invloed hebben.''

Anders dan in Engeland of Frankrijk, maakt het in Nederland niet uit op welke universiteit je hebt gezeten, zegt Dronkers die verbonden is geweest aan de universiteit van Amsterdam. ,,Bij ons zit het niet in de universiteit, maar in de vereniging die je kiest. Bestuursleden van het corps hebben een grote kans om in de elite terecht te komen van de Nederlandse samenleving. Maar ook de studierichting is bepalend. De grote rechtenopleidingen in Leiden en Utrecht kunnen ook een toegang zijn'', aldus Dronkers.

Michiel Kolff, manager Services Collectief Pensioen bij de ING-bank bevestigt het belang van het lidmaatschap. Hij zegt erop te letten of sollicitanten bij een studentenvereniging hebben gezeten. ,,Je zoekt iemand met een meerwaarde. Je kijkt of iemand iets heeft georganiseerd of heeft gesport naast zijn studie.''

Lid zijn van het corps of van welke vereniging dan ook, kan dus een voordeel zijn maar is zeker niet een voorwaarde voor een baan. Voorop staat de gezelligheid en de saamhorigheid. Dat dat op verschillende manieren kan, blijkt uit het grote aanbod in de studentensteden. De Landelijke Kamer van Verenigingen is een overkoepelend orgaan van 47 studentenverenigingen in Nederland. In totaal vertegenwoordigt de LKvV hier ongeveeer 40.000 studenten mee. In totaal zijn er in Nederland veel meer studentenvereniginen zoals bijvoorbeeld de studie- of sportverenigingen. Maar ook het geloof kan studenten verenigen. Bij de Navigators in Rotterdam bijvoorbeeld staat het geloof in God voorop. De vereniging heeft als motto: Christus kennen en Hem bekendmaken. Ook andere dan bij de LKvV aangesloten verenigingen hebben hun nut bewezen. Op de website van de LKvV (www.lkvv.nl) wordt veel informatie gegeven over studentenverenigingen en dan blijkt dat andere verenigingen minstens zo veel te bieden hebben als het het traditionele corps.

    • Malika El Ayadi