Dwang bij patiënten mag nu sneller

Psychiaters zullen sneller kunnen overgaan tot dwangbehandeling als patiënten gevaarlijk zijn voor hun omgeving. Het is ook niet meer nodig dat patiënten nadrukkelijk instemmen met een behandelplan voordat er een rechterlijke machtiging wordt gegeven voor behandeling.

Het kabinet heeft gisteren besloten dat de wet die dwangopnames regelt (de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), op die twee onderdelen wordt verruimd. Voor het verlenen van een rechterlijke machtiging, bijvoorbeeld in een crisissituatie, is overleg met een patiënt voldoende. De rechter moet volgens het kabinet ,,het vertrouwen'' hebben dat de patiënt zich uiteindelijk wel zal laten behandelen. In een instelling zelf zal het criterium voor dwangbehandeling niet langer zijn dat er gevaar bestaat voor de afdeling waar een patiënt verblijft.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie noemt de verruiming van de wet ,,een goede ontwikkeling'', maar volgens woordvoerder Remmers van Veldhuizen van de vereniging zou er een volledig nieuwe wet moeten komen waarin de zorg en de behandeling van patiënten centraal staat. ,,Nu is de wet gestoeld op opname en bijvoorbeeld verblijf in separeercellen. De behandeling zelf heeft in de wet maar een marginale plaats. Dat vinden wij verkeerd.''

Van Veldhuizen is wel tevreden over de ,,reparaties'' die er nu in de wet worden gedaan omdat het daardoor eenvoudiger wordt om wilsonbekwame, moeilijk behandelbare patiënten zorg te bieden. ,,Als een patiënte in een psychose een baksteen door het raam van haar buren gooide, kon je haar op een afdeling niet zomaar onder dwang behandelen. Want op de afdeling zelf was het gevaar geweken. Maar als ze dan weer op straat stond, ging ze gewoon verder met stenen gooien.''

De wijziging geldt alleen voor psychiatrische patiënten.