Deborah Pinas

18 jaar, Den Bosch

6vwo

Profiel: Cultuur en Maatschappij

Ik heb dit profiel gekozen omdat ik het beste in talen ben en wat minder in alle `kunde'-vakken. Met dit profiel kan ik zeker de culturele en kunstzinnige kant op. Ik wil theater-, film- en televisiewetenschappen te gaan studeren aan de universiteit van Utrecht. Het kan ook in Amsterdam maar dat vind ik te ver weg. Het eerste jaar blijf ik thuis wonen maar daarna wil ik wel op kamers. Ik heb heel veel interesse voor theater en musical. Een klasgenootje gaat hetzelfde doen en we hebben er dus wel over gepraat. Ik heb alle informatie over de opleiding zelf gevonden. Ik praat er thuis veel over met mijn ouders want zij vinden het belangrijk wat ik later wil doen. Mijn moeder heeft de mulo gedaan en mijn vader de technische school. Ik lees het Brabants Dagblad: het algemene deel maar ook de strips.

Nu Ik heb de introductieweek net achter de rug en we volgen nu de eerste colleges. De introductie was hartstikke leuk, interessante mensen. Er zijn wel vakken bij waarvan ik dacht, o jé kan ik dat allemaal wel maar toen ik het thuis nog eens bekeek, viel het wel mee. Je zit met ongeveer 200 studenten in de hoorcollegs en verder zijn er werkcolleges. Je kunt de groepen en de vakken zelf kiezen. Ik blijf zeker nog thuis wonen omdat ik eerst zeker wil weten dat ik deze studie blijf doen.

    • Margot Poll
    • En Marlies Hagers