Compenseren energieprijzen is kortetermijnbeleid 2

Voordat politici zich laten meevoeren door de algemene roep om financiële compensatie voor de gestegen energieprijzen, zouden zij er goed aan doen eerst even na te denken.

Waar komen die hoge energieprijzen vandaan? Door een te grote energievraag. Hoe kan die energievraag worden verminderd? Door hogere energieprijzen. Maar als die hogere energieprijzen worden gecompenseerd, vervalt de prikkel voor energiebesparing en vermindert de energievraag niet. Een financieel compensatiebeleid zal uiteindelijk het probleem verergeren, en daarmee de nu opdoemende oliecrisis alleen maar dramatischer maken.

Beter ware het als het beleid zich er ondubbelzinnig op zou richten de mensen minder energie te laten gebruiken en via die weg hun kosten van levensonderhoud te verminderen.

Zet de thermostaat lager, verwarm minder kamers, rijd minder autokilometers en zie af van die vliegvakantie: ziedaar, de gestegen energieprijs is meer dan terugverdiend.