Collectieve pensioenregelingen

Laatst vroeg een lezer of het verstandig was de pensioenpremie voor het 40ste jaar contant te laten uitbetalen. Zijn werkgever bood dat aan en die beweerde dat de lezer anders tot zijn 73ste moest wachten voordat hij ervan zou profiteren. U schreef dat pensioenuitkeringen, afgezien van de indexatie, elke maand even hoog zijn. Waarschijnlijk bedoelde de lezer dat hij van een cash bedrag, stel 1.000 euro, direct kan profiteren (misschien blijft er na belastingaftrek 480 euro over). Als hetzelfde bedrag in het pensioenfonds wordt gestort, krijgt de lezer vanaf zijn 65ste iets meer pensioen, misschien 50 euro per jaar. In dat geval moet hij 20 jaar pensioen ontvangen voordat hij de inleg heeft terug verdiend. Waarschijnlijk bedoelde de werkgever dat toen hij zei dat de lezer er pas na zijn 73ste van kon profiteren.

(G.B.)

Ik denk dat u gelijk hebt, maar het is een manier van denken die haaks staat op de gedachte achter collectieve pensioenregelingen. Als je maar 65 wordt en geen partner hebt, had je beter helemaal geen pensioenpremie kunnen betalen. En als je 100 wordt, is het juist weer buitengewoon lucratief om die 1.000 euro in het pensioenfonds te storten. Maar dat zijn allemaal dingen die je nog niet weet. Een van de voordelen van pensioenregelingen is juist dat je daar ook niet over hoeft na te denken.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties.

    • Wilma van Hoeflaken