Beste spel

Sinds jaar en dag organiseert Bridge Magazine IMP Nobel Van Dijk & Partners Hand-of-the-Year. Gedurende een jaargang beschrijft bridgejournalist Max Rebattu de mooiste handen, waarna een jury zijn werk doet. Voor het seizoen 2004-2005 viel de winnende keuze op international Huub Bertens met een bijzonder creatieve speelwijze. Tijdens de Onstein Pinkser Patton 2004 was Bertens als zuid leider in een scherpe 4#H. Zijn tegenstanders hadden niet geboden.

W/OW

♠ 9 8 4

♡ A 9 8 6 5 4

♦ B 3

♣ 8 2

♠ H B

♠ V 10 6 2

♡ B 10 2

♡ 7 3

♦ H V 9 5 2

♦ A 7 6 4

♣ 10 5 4

♣H B 7

♠ A 7 5 3

♡ H V

♦ 10 8

♣ A V 9 6 3

West begon met ruitenheer en -vrouw en speelde, onkundig van zuids kaartverdeling, troef na. Bertens' vooruitzichten leken hopeloos. Hij had al twee slagen verloren en keek nog tegen twee verliezers in schoppen en een mogelijke klaverenverliezer aan. Ook de troeven zouden zich netjes moeten gedragen. Er was wel één lichtpuntje: de tegenstanders hadden geen schoppen nagespeeld en dat gaf de leider ruimte om te manoeuvreren, maar het spel moet wel gunstig zitten om vier harten te kunnen maken. Bertens zag een mogelijkheid om het contract legaal te maken na de troefswitch. Na troefvrouw nam hij hartenheer over met het aas. Daardoor kwam er plotseling een derde zekere verliesslag in harten bij. Na troefaas werd met succes gesneden op klaverenheer. Daarna volgden klaverenaas en een kleine klaveren, getroefd. De kleur zat netjes drie-drie. Bertens vervolgde elegant met een troefje voor OW. De tegenstanders konden nu niet meer verhinderen dat Bertens na schoppenaas twee vrije klaveren kon maken om de resterende verliezers in schoppen weg te werken.

OW hadden het contract down kunnen spelen door schoppen te switchen, maar voor west was dat erg moeilijk met schoppenheer-boer sec.

Inmiddels is de competitie aan het volgende seizoen begonnen met een prachtige hand van Simon de Wijs. U hoort er ongetwijfeld meer over, onder de naam Renault Creative Hand.

    • Jan van Cleeff