Anne Huiskamp

17 jaar, Den Bosch

5 havo

Profiel: Economie en Maatschappij

Voor mij was dit het enige juiste profiel: ik wilde geen extra taal kiezen en de exacte vakken zijn te moeilijk voor mij. Ik ga naar de pabo. Ik vind het leuk om met kinderen om te gaan en helemaal om ze wat te leren. Ik ben naar de studiebeurs geweest om te kijken of er ook nog andere opleidingen waren die mij interesseerden, maar die waren er niet. Met andere woorden – ik heb heel bewust voor de pabo gekozen. In Den Bosch is een goede pabo en die is dichtbij. Ik blijf dus ook gewoon thuis wonen. Mijn ouders hebben na de mavo ook de havo gedaan en mijn vader heeft op de schildersschool gezeten. Ik heb veel met hen gesproken over wat ik zou gaan doen omdat ik het eerst absoluut nog niet wist. Van de Keuzegids heb ik nog nooit gehoord maar ik ben wel naar een kennismakingsdag van de pabo geweest. Kranten lees ik niet.

Nu Ik zit in de introductieweek van de pabo. Ik krijg nu nog vooral uitleg van wat we allemaal moeten gaan doen, dus ik weet nog niet zo precies hoe het zal zijn. Maar ik denk wel dat ik goed gekozen heb.

    • Margot Poll
    • En Marlies Hagers