Vreemdeling uitzetten na licht vergrijp

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) wil vreemdelingen na het plegen van een misdrijf sneller het land uitzetten. Asielzoekers en mensen met een verblijfsvergunning moeten ook voor lichte vergrijpen kunnen worden uitgezet.

Dat staat in een voorstel van Verdonk, waarmee de ministerraad vanmiddag naar verwachting akkoord zou gaan. Verdonk wil met deze maatregel criminele allochtone jongeren en zogeheten veelplegers gemakkelijker het land uit kunnen zetten.

Nu kunnen asielzoekers en mensen met een verblijfsvergunning alleen na zware misdaden hun recht op verblijf in Nederland verliezen. Volgens het voorstel van Verdonk moeten de ernst en de zwaarte van een delict niet langer bepalend zijn voor de vraag of een crimineel in Nederland mag blijven. Verdonk wil het mogelijk maken dat allochtone criminelen na drie lichte vergrijpen het land moeten verlaten. Enkele duizenden allochtonen vallen binnen deze groep.

Coalitiepartijen CDA en VVD steunen het voornemen van Verdonk om criminele allochtonen sneller uit te zetten. Tweede-Kamerlid Van Fessem (CDA): ,,De huidige regelingen zijn veel te royaal. Je komt als criminele allochtoon het land bijna niet uit. Mensen moeten sneller tot ongewenste vreemdeling kunnen worden verklaard.''

De derde coalitiepartij, D66, is geschokt door de plannen. ,,Dit schiet geweldig door'', zegt Kamerlid Lambrechts. De problemen met veelplegers zijn enorm, maar dat los je niet op door mensen voor lichte vergrijpen het land uit te zetten. Er moet een lik-op-stukbeleid zijn, maar dat is iets anders dan ze zomaar uitzetten.''

Ook oppositiepartij PvdA is kritisch. Tweede-Kamerlid Dijsselbloem: ,,Verdonk wil in beton gegoten regels invoeren. Straks is de aard van een misdrijf niet meer relevant. Dat betekent dat niet meer belangrijk is hoe zwaar een misdrijf is.''

Volgens de PvdA werken de huidige regels nog onvoldoende. Zo worden asielzoekers soms voor lichte vergrijpen onmiddellijk uitgezet, terwijl dat bij mogelijk gevaarlijke vreemdelingen zoals radicale imams zelden of nooit gebeurt.