VNU koopt fout bedrijf

De markten draaien op volle toeren en de fusie- en overnamesector maakt overuren, maar dat wil niet zeggen dat alle bedrijven automatisch gefeliciteerd worden als ze een nieuwe overeenkomst aankondigen. Neem VNU. De aandeelhouders van het Nederlandse uitgeversconcern winden zich steeds meer op over de voorgestelde overname voor 5,8 miljard euro van IMS Health. Twee grote institutionele beleggers zijn naar verluidt zelfs bereid zich tegen de transactie te vrzetten op een aandeelhoudersvergadering begin volgend jaar.

Hun klachten zijn simpel. VNU koopt het verkeerde bedrijf, voor de verkeerde prijs. VNU wil voor bijna 3,5 miljard euro aan nieuwe aandelen uitgeven om de overname deels te kunnen financieren. Dat is meer dan de helft van de huidige marktwaarde van het concern.

De veronderstelde synergievoordelen zijn twijfelachtig; VNU zou de verwachte besparingen net zo goed alleen kunnen verwezenlijken. Het concern heeft sowieso een bezoedelde staat van dienst als het gaat om het integreren van recente aanwinsten. En de aandeelhouders betogen dat het geld dat VNU achter de hand heeft na de verkoop van zijn telefoonboekendivisie vorig jaar beter aan hun kan worden teruggegeven.

De kritiek van de aandeelhouders is lastig te weerleggen. VNU beweert dat de fusie het concern schaalvoordelen zal brengen. Maar zoals de zakenman, die dezelfde bedrijven enkele jaren geleden afstootte die VNU nu weer bij elkaar wil brengen, ooit heeft gezegd: die bedrijven ,,hadden zich niet op dezelfde planeet mogen bevinden, laat staan binnen dezelfde organisatie''. VNU is misschien bang hetzelfde lot te moeten ondergaan als Deutsche Börse, dat werd gedwongen zijn bod op de London Stock Exchange te laten varen nadat beleggers zich tegen de overeenkomst hadden gekeerd. Door het grotere aantal aandeelhouders bij VNU is het voor eventuele rebellen moeilijker de meerderheid achter zich te krijgen die nodig is om transacties te kunnen tegenhouden. Maar het feit dat VNU suggesties rondstrooit over het mogelijk afstoten van een van zijn bestaande divisies, het terugkopen van eigen aandelen en het aan de dijk zetten van de topman duidt erop dat sommige belanghebbenden bezorgd zijn dat de zaak op een mislukking uitdraait. Als dat zo is, zou het beter en eenvoudiger zijn om maar helemaal van de overname af te zien.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • John Paul Rathbone