`Snel oordeel over overname Falck'

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam geeft binnenkort uitsluitsel over de vraag of het bedrijf Facillicom concurrent Falck Security & Services mag overnemen. De ondernemingsraad (OR) van Falck wil dat niet, en in een uiterste poging om de overname te verijdelen, stapte de het werknemersorgaan naar de rechter. Gisteren bij de zitting bleken er grote verschillen van inzicht tussen de OR en de verkopende partij te bestaan. De OR is tegen de overname omdat het orgaan denkt dat er vele honderden banen verloren gaan. Bij het bedrijf werken bijna 4.000 mensen.