Ramsj

Sabine Lebesque, Leo Platvoet: Tochten langs de jongste woningbouw in de binnenstad van Amsterdam. Paperback, De Balie 2001, 208 blz. van €13,61 voor €3,99. De Slegte

Deeltje uit de serie Stappen door de nieuwe stad: gedetailleerde wandelgidsen met beschrijvingen van de Amsterdamse woningarchitectuur van na 1990. In deze gids komt de binnenstad aan de beurt. De auteurs hebben zeven wandelingen uitgezet, onder meer door de Jordaan, de oostelijke grachtengordel en het oude centrum. Meer dan 300 zwartwitfoto's van in totaal 219 woningbouwprojecten. Ook bij De Slegte: Het verlangen naar de stad. 25 jaar wonen in Amsterdam, onder redactie van Herman Vuijsje en Jos van der Lans, een overzicht van een kwarteeuw stadsvernieuwing en (volks)huisvesting in de hoofdstad (van €22,95 voor €6,50). Zowel bij De Slegte als bij Roelants Nijmegen ligt een nieuwe partij van het monumentale architectuurboek Mies von der Rohe in America van Phyllis Lambert. Een kleine 800 pagina's met essays, ontwerptekeningen, plattegronden en foto's. Van €118,- voor €49,50.

Bruce Metzger and Michael Coogan (ed.): The Oxford guide to people & places of the Bible. Gebonden, Oxford University Press 2001, 374 blz. van €32,50 voor €12,50. Roelants Nijmegen (024–3221734)

Veelgeprezen encyclopedie van de bijbel, met aandacht onder andere voor `every major figure who walked across the biblical stage.' Ruim 300 trefwoorden, vanaf Aäron, Abraham en Absalon tot aan Ur (de geboorteplaats van Abraham), de profeet Zacharia die het joodse volk, teruggekeerd uit Babel, aanspoorde de tempel te herbouwen, en de treurige koning Zedekia met zijn uitgestoken ogen. Bij Steven Sterk is te vinden: De verloren bijbel van Roy Porter, een mooi uitgegeven boek met apocriefe joodse en christelijke teksten. Ook opgenomen is de zogeheten Kindheidsvertelling van Tomas uit de tweede eeuw, waarin de vijfjarige Jezus zich laat kennen als een snel aangebrand en gevaarlijk ventje. Van €41,90 voor €15,-

Jean-Hubert Martin (ed.): The endless enigma. Dalí and the magicians of multiple meaning. Gebonden, Hatje Cantz 2003, 281 blz. van €49,95 voor €25,–. Premsela Amsterdam (020–6624266)

Fraaie catalogus die oorspronkelijk hoorde bij een expositie die in 2003 in Düsseldorf werd gehouden. Onderwerp is het werk van Salvador Dalí, uitgebreid met andere beeldende kunst op het terrein van `multiple meaning': voorstellingen die op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden, afhankelijk ook van het perspectivische gezichtspunt van de kijker. Martin wijst op de lange traditie van dit soort kunst, vanaf oude Indiase miniaturen tot aan het werk van tijdgenoten van Dalí als Max Ernst en Man Ray.

Andrew Graham-Dixon: Renaissance. Gebonden, Teleac 2002, 336 blz. van €29,99 voor €12,50. Steven Sterk Utrecht

Gedegen cursusboek van een zesdelige BBC-serie over de Renaissance. Graham-Dixon – kunsthistoricus en jarenlang kunstcriticus bij The Independent richt zich achtereenvolgens op de vroege Renaissance in Florence (Donatello, Giotto), de noordelijke Renaissance (Dürer, Bruegel), Venetië (Titiaan, Tintoretto), en de hoge Renaissance in Rome met kunstenaars als Michelangelo en Rafaël. Ook bij Steven Sterk: De eeuw van Titiaan van Gert Jan van der Sman, een prachtig boek over de Venetiaanse prentkunst in de periode 1470-1580 (van €34,95 voor €12,50). Bij De Boekenmarkt Den Haag is een even prachtig boek te vinden over een vertegenwoordiger van de noordelijke Renaissance: Hans Holbein van Oskar Bätschmann. Engelstalige uitgave, van €30,– voor €12,90.

Ewoud Sanders (samenst.): Taaltumult. De mooiste observaties, hartenkreten en boze brieven uit `Onze taal'. Paperback, Athenaeum 2002, 293 blz. van €18,50 voor €6,50. De Slegte

Jeugdherberg, slagroom, spitsuur, roofmoord, heimwee, hamsteren, kengetal, woonkamer en wolkenkrabber, zie hier enkele woorden waarover de lezers en de redactie van Onze taal zich vroeger in afschuw uitspraken, meestal vanwege de al of niet vermeende Duitse herkomst van de woorden. Sanders maakte een uitvoerige selectie uit zeventig jaargangen (1932-2002) van het taalblad. Interessant, omdat de gekozen taalkwesties ook veel zeggen over de tijd waarin ze speelden (Duitse bezetting, politionele acties, jaren zestig, komst van de eerste `gastarbeiders', enz.).

Alain Sèbe & Berny Sèbe: Sahara. The Atlantic to the Nile. Gebonden, Hachette Illustrated 2001, 192 blz. van €45,– voor €15,–. De Boekenmarkt Den Haag (070–3658226)

Schitterend fotoboek over de Sahara, gemaakt door de `woestijnfotograaf' bij uitstek: de Fransman Alain Sèbe, die tientallen expedities door het barre, maar tegelijk grootse gebied op zijn naam heeft staan. Deze keer begint de reis bij de Atlantische kust van Marokko om uiteindelijk (via Algerije, Tunesië en Libië) vierduizend kilometer oostwaarts te eindigen in Egypte. Bij De Slegte ligt een onderhoudend en goed geschreven boekje over Australië in de ramsj: Van Tibooburra naar Packsaddle van August Willemsen (tekst) en Bert Verhoeff (foto's). Van €19,90 voor €6,50.

    • Henk Lagerwaard