Minder lawaai, meer klachten om Schiphol

Maatregelen die de overlast van Schiphol moeten beperken, leiden soms niet tot minder klachten, maar tot meer. Elke verandering leidt namelijk op zichzelf al tot commotie onder de omwonenden.

Dat concludeert managing director Bouke Veldman van bureau Stratagem, dat in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de situatie van Schiphol vergeleek met acht andere luchthavens, waaronder die in Londen, Parijs en Frankfurt. Sinds de Polderbaan twee jaar geleden is geopend, worden minder mensen aan lawaai blootgesteld en is het aantal klachten desondanks explosief gestegen.

,,Over Heathrow klaagt bijna niemand, terwijl het toch de grootste luchthaven van Europa is'', aldus Veldman. ,,Dat komt doordat daar vrijwel altijd op dezelfde manier wordt gevlogen.'' Ook de ,,voorspelbaarheid'' van lawaai draagt bij aan de acceptatie ervan, aldus de onderzoekers.

Als er toch iets veranderd moet worden, draagt volgens de onderzoekers het ,,uitruilen'' van belangen bij aan een goede relatie tussen luchthaven en omwonenden. Veldman: ,,Frankfurt kan waarschijnlijk een vierde baan krijgen, mede doordat de omwonenden van de luchthaven in ruil daarvoor een zeer streng nachtregime krijgen.'' Dat wil zeggen dat 's nachts vrijwel geen toestellen meer zullen vliegen.

Vorig jaar werden over Schiphol 714.009 klachten ingediend, meer dan het dubbele van 2003.

Schiphol: pagina 3