Maximum aan salaris voor bestuurders

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de inkomens van bestuurders bij semi-publieke instellingen niet mogen uitkomen boven het salaris van de minister-president (nu 130.000 euro).

Maar of de inkomens van bijvoorbeeld bestuurders van ziekenhuizen en woningcorporaties, moeten worden vastgelegd in de wet, daarover zijn de fracties verdeeld.

Dat bleek gisteren tijdens een overleg in de Tweede Kamer met de betrokken bewindslieden van Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën en Justitie. Het Kamerlid Bakker (D66) wil zonodig een initiatief-wetsvoorstel indienen, als het kabinet zelf niet met wetgeving komt. ,,Het gaat in de semi-publieke sector om onze premie- en belastingcenten'', zei Bakker. ,,Ik ben het spuugzat.'' Bakker zal volgende week eerst een motie indienen, om het kabinet tot actie te manen. Als dat niet werkt, komt hij met een eigen wetsvoorstel.

D66 krijgt steun van de linkse oppositie (PvdA, GroenLinks, SP) en de LPF, maar niet van de regeringspartijen CDA en VVD. Deze verwachten dat regelgeving niet helpt. Volgens Kamerlid Jan de Vries (CDA) zijn er altijd wel manieren om die te omzeilen. ,,Als de verantwoordelijken niet inzien dat er een maatschappelijk belang is, is regelgeving gedoemd te mislukken.'' Doorslaggevend is de stem van de ChristenUnie, die gisteren aangaf nog te twijfelen.

Het kabinet vindt dat het maximeren van de topsalarissen in de semi-publieke sector te ver gaat. ,,Direct ingrijpen is het allerlaatste paardenmiddel dat je moet willen'', aldus minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD). Het kabinet kwam eerder op zijn initiatief wel met een wetsvoorstel om het salaris van de premier als maximum te hanteren voor politieke ambtsdragers (burgemeesters, commissarissen van de koningin) en rijksambtenaren. Daarnaast worden publieke instellingen verplicht de inkomens van hun topbestuurders te publiceren. Voor de semi-publieke sector (in het kabinetsvoorstel: alle instellingen die voor minstens 50 procent met publieke middelen worden gefinancierd) zou alleen deze openbaarmakingsplicht gaan gelden. Volgens Bakker werkt de transparantie die het kabinet nastreeft averechts. In sommige kringen ben je volgens hem ,,geen knip voor je neus waard als je niet meer verdient dan de minister-president''.

De Raad van State uitte eerder soortgelijke kritiek. Het adviesorgaan wees erop dat een eerder ingestelde publicatieverplichting in de marktsector niet voorkomen heeft dat daar nog steeds topsalarissen voorkomen die discussie oproepen. Er was sprake van een prijsopdrijvend effect ,,als gevolg van de vergelijking die door openbaarmaking mogelijk is geworden''.

Onder meer topambtenaren, beroepsorganisaties van accountants, advocaten en notarissen en woningcorporaties worden door de wet verplicht hun topinkomens te publiceren. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) stuurde zijn wetsvoorstel onlangs naar de Tweede Kamer, die zich er naar verwachting dit najaar over zal buigen. Hieronder zouden ook privaatrechtelijke instellingen vallen, zoals beroepsorganisaties van accountants, advocaten en notarissen, evenals de woningcorporaties.