Lucht verdeelt college A'dam

In het Amsterdamse college van burgmeester en wethouders bestaat grote onenigheid over de plannen om de lucht in Amsterdam te verbeteren. Wethouder Van der Horst (VVD, Verkeer) is tegen de plannen van zijn collega Maij (CDA, Milieu) om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Volgens Van der Horst is de lucht in Amsterdam nog nooit zo schoon geweest en zijn de maatregelen die Maij voorstelt helemaal niet nodig. Als haar plannen doorgaan, gaat volgens hem de stad op slot, wat schadelijk is voor de economie.

Het actieplan dat wethouder Maij deze week presenteerde, telt ruim vijftig maatregelen om de luchtvervuiling aan te pakken. Maij wil bijvoorbeeld vanaf 2006 geen parkeervergunningen meer verlenen aan bezitters van zogeheten sports utility vehicles (SUV's) en oude dieselauto's.

De maatregelen zijn volgens Maij nodig om te voldoen aan de steeds strengere normen die de Europese Unie oplegt. Zo presenteerde Europees Commissaris Dimas (Milieu) vorig week nieuwe voorstellen, waardoor concentraties fijn stof en stikstofdioxiden tot 2010 moeten verminderen.

Dimas wil enkele landen, waaronder Nederland, wegens hun grote bevolkingsdichtheid vijf jaar extra de tijd geven om aan de normen te voldoen, maar dan moet wel worden aangetoond dat knelpunten binnen die vijf jaar met luchtkwaliteitsplannen worden opgelost.

Volgens Van der Horst, die dinsdag in het college van B en W tegenstemde, is het daarom niet nodig om zulke strenge maatregelen te nemen. ,,De landelijke normen gaan we halen, en de EU schuift de deadline op. Maar wij gaan alles nog strenger aanpakken. We zijn weer gekkie Henkie.'' Bovendien twijfelt hij aan het effect van de voorgestelde maatregelen.

VVD'er Van der Horst ontkent dat zijn kritiek op de plannen iets te maken heeft met de raadsverkiezingen, die in maart 2006 worden gehouden. ,,Ik ben toch geen lijsttrekker. Dit is gewoon een absurd plan.'' Dat zijn partijgenoot en wethouder Griffith (Economische Zaken) wel voor het plan stemde, is volgens hem van tevoren afgesproken.