Huisarts ontevreden met regels e-consult (gerectificeerd)

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is ontevreden over de spelregels voor consulten die zij afnemen via internet. Het College tarieven gezondheidszorg heeft deze regels gisteren bekendgemaakt.

Het CTG stelde behalve de spelregels ook een speciaal tarief vast voor consulten die per e-mail worden afgenomen. Vanaf 1 januari mogen huisartsen maximaal 4,50 euro rekenen voor een elektronisch vertrekt medisch advies. De patiënt moet wel bij de huisarts die het advies geeft ingeschreven staan. En het consult mag geen betrekking hebben op een klacht waarover nog geen persoonlijk contact is geweest.

Het CTG heeft de nieuwe regels opgesteld op verzoek van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD). Die gaf eerder dit jaar aan geschrokken te zijn dat ten minste vier mensen zelfmoord hadden gepleegd met behulp van medicijnen die verstrekt waren via de website dokterdokter.nl.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is ontevreden met de richtlijnen, zegt een woordvoerder. ,,Het CTG is te kort door de bocht gegaan. Wij hadden graag een uitgebreid onderzoek gehad naar wat er zich precies afspeelt tijdens zo'n internetconsult. Is de privacy van de patiënt voldoende gewaarborgd en belast het de huisarts niet te veel? Het beantwoorden van een e-mail kost meer tijd dan het houden van een telefoongesprek. Dat het college deze aspecten niet nader bekeken heeft vinden we jammer'', aldus de woordvoerder.

Het tarief van 4,50 euro per consult is wat de LHV betreft te laag. ,,Als je wilt dat huisartsen gebruik gaan maken van de nieuwe technieken die beschikbaar zijn, maak je dat op deze manier niet echt aantrekkelijk. Deze vergoeding wordt bijvoorbeeld gehanteerd bij het uitschrijven van een herhalingsrecept. Dat is toch heel wat minder werk dan het geven van medisch advies in een e-mail.''

Nu het CTG zijn spelregels bekend heeft gemaakt denkt de huisartsenvereniging niet dat het nog tot een inhoudelijk onderzoek naar de veiligheid van internetconsulten zal komen. ,,Dat is geen goede zaak voor de patiënt. Die is gebaat bij zo veel mogelijk zorgvuldigheid.''

Rectificatie

In het artikel Huisarts ontevreden met regels e-consult (30 september, pagina 2) staat dat ten minste vier mensen zelfmoord hebben gepleegd met behulp van medicijnen die waren verstrekt via de website dokterdokter.nl. De naam van de site is dokteronline.nl.